Bestuur

Jos Knubben
Voorzitter
.

Jos Knubben werd eind 2011 door (oud)voorzitter Sjir Reinartz gepolst voor het voorzitterschap Heemkundevereniging Brunssum. Na een oriënterend bezoek aan een bestuursvergadering van de Heemkundevereniging Brunssum heeft hij besloten zich beschikbaar te stellen voor een bestuurlijke functie. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2012 is hij door de leden unaniem tot bestuurslid gekozen en op dezelfde vergadering is hij door het bestuur unaniem tot voorzitter van de Heemkundevereniging Brunssum gekozen. Jos Knubben is 60 jaar oud. Hij is geboren en getogen in Brunssum als oudste zoon uit een mijnwerkersgezin. Hij is werkzaam als hoofd administratie / facilitair van het Citaverde college in Maastricht. Al jong werd hij lid van de Harmonie St. Vincentius, nu Harmonie Orkest Brunssum, tot 1975. Later bij de Koninklijke Philharmonie Bocholtz. In 1977 was hij Stadsprins Jos 1 bij Carnavalsvereniging “de Kwakkerte”. In 1979 werd hij lid van het Mannenkoor RMK 1921 en later zanger bij diverse ensembles waaronder Vocal Ensemble Slava, dat in 2011 werd opgeheven.

"Ik ben erg gehecht aan de Brunssummerheide en voel me betrokken bij Brunssum en zijn verleden. Ik voel me zeer vereerd met deze functie en hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van de Heemkundevereniging Brunssum".

Marco Arets
Bestuurslid
.
Marco Arets is hobby-fotograaf. Als lid van de werkgroep Foto en Film van de Heemkundevereniging Brunssum en als vrijwilliger voor het fotoarchief van de Gemeente Brunssum is hij elke donderdag aanwezig in het ‘Oude Gemeentehuis’. Hij houdt zich bezig met het maken van foto’s. Tevens bestaat zijn taak uit het archiveren, het inscannen en het inwinnen van informatie van oude foto’s van Brunssum. Marco Arets is regelmatig aanwezig op de wekelijkse heemkundemiddag.
.
 
Wiel Roeselers
2e penningmeester
.

Wiel Roeselers is een echte verenigingsman. In 1961 werd hij op 5-jarige leeftijd lid van gymnastiekvereniging Olympia (sinds de fusie in 2000 D.O.C.). Hij was actief als turner, trainer penningmeester, secretaris en sinds 2004 voorzitter. Daarnaast is hij bij diverse verenigingen en organisaties aktief of aktief geweest; onder andere is hij 15 jaar lid geweest van carnavalsvereniging de Brikkebekkesch. In 1985 stadsprins en van 1988 tot 1998 president. In die periode ontdekte hij ook zijn liefde voor het dialect in woord en geschrift.

Publicaties van zijn hand in het toenmalige regionale blad “de Uitkijk” maakten Sjir Reinartz opmerkzaam en hij benaderde Wiel om trekker te worden van een te vormen dialectgroep binnen de heemkundevereniging. Sinds 2004 is Wiel voorzitter van de dialectgroep en in 2007 nam hij zitting in het bestuur van de vereniging.

.
 
Ruud Scholten
2e voorzitter
.
Ruud Scholten is voorzitter van Stichting War Cemetery Brunssum (Engels oorlogskerkhof Brunssum www.warcemetery.nl), met veel internationale contacten! O.a. Brits vorstenhuis, Dame Vera Lynn etc. Hij is de eigenaar van de website "De Tweede Wereldoorlog in ZuidLimburg" (www.ww2insouthlimburg.nl).
.
 
Marcel Senden
Secretaris
.
Marcel Senden is sinds 2003 lid van de Heemkundevereniging Brunssum. Hij is vanaf het begin lid van de werkgroep Heemkunde. Vanaf 2007 vormt hij samen met Jan Halmans de redactie van het verenigingsblad De Heemkunde Bron (inmiddels de 10de jaargang). Hij zorgt ook voor de druk, organiseert de verspreiding en bezorgt, samen met een aantal leden, de Heemkunde Bron. Hij houdt de ledenadministratie van de Heemkundevereniging Brunssum bij en voorziet de nieuwe leden van de nodige informatie. Hij draagt vaak een steentje bij, bij tentoonstellingen en andere activiteiten. Hij is altijd aanwezig op de wekelijkse heemkundemiddag.
.
 
Pieter Vermeulen
Penningmeester
.
Pieter Vermeulen is een actief lid van de heemkundevereniging. Hij is lid van de werkgroep Heemkunde en van de werkgroep Dialect. Hij organiseert samen met Karel van Kervinck de jaarlijkse excursies. Hij is betrokken bij de voorbereiding, opbouw en presentatie van tal van activiteiten, o.a. ‘Ouwe Mert Treffe’ (foto-tentoonstelling van Jo Chiaradia), Open Monumentendag, tentoonstelling Brikke Oave in kader van Jaar van de Mijnen. Geeft acte de préséance op allerlei herdenkingen. Ook zijn er enkele verhalen van zijn hand gepubliceerd op de website van de Heemkundevereniging Brunssum. Hij is altijd aanwezig op de wekelijkse heemkundemiddag.
.
 
 
 
Copyright © Heemkundevereniging Brunssum 2006 - 2016
Deze website werd verzorgd door: Ron Slangen GRAPHX